Gå till innehåll

21 februari 2024

Pressmeddelande

Statens haverikommission utreder branden på
Oceana i Göteborg.

Den 12 februari bröt en omfattande brand ut på byggplatsen Liseberg Oceana Vattenvärld. En person omkom, flera personer skadades lindrigt och omfattande skador uppstod på egendom.

Beslutet

Branden fick omfattande konsekvenser. En utredning av Statens haverikommission bedöms kunna leda till säkerhetsvinster. Utredningen kommer inriktas särskilt på eventuella brister på systemnivå på byggarbetsplatser och berörda aktörers organisation
och riskhantering.


Utredningen

Utredningen ska besvara tre frågor. Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa i framtiden, eller för att minska konsekvenserna om den gör det?

När utredningen är klar kommer en slutrapport att publiceras.


Kommande åtgärder

Statens haverikommission kommer nu att vidta inledande utredningsåtgärder.
Olycksplatsen kommer att undersökas. Intervjuer kommer att genomföras med
personer vid berörda organisationer och myndigheter.

Kontakt

Utredningsordförande: Kristina Börjevik Kovaniemi, 08-508 862 26,
e-post: kristina.borjevik.kovaniemi@shk.se

Utredningsledare: Håkan Josefsson, 08-508 862 07,
e-post: hakan.josefsson@shk.se

Utredare brand och räddningstjänst: Tomas Ojala, 08-508 862 31,
tomas.ojala@shk.se