Händelsedatum:

S-37/15

Kollision mellan bogserbåten BONDEN och bilfartyget ASIAN BREEZE i Malmö hamn

Vid ankomst Malmö hamn assisterades bilfartyget ASIAN BREZE av två bogserbåtar. Under koppling av bogsertross kom bogserfartyget BONDEN för nära ASIAN BREEZE och dess bulb träffade BONDENS propeller.

BONDEN blev manöveroduglig och trycktes runt stäven på ASIAN BREEZE och hasade längs dess styrbordssida. Den andra bogserbåten styrde sedan undan för att undvika att kollidera med BONDEN. ASIAN BREEZE fick en reva i bulben med vatteninträngning i dess barlasttank som följd.

Haverikommissionen har bedömt händelsen som en allvarlig sjöolycka samt ett tillbud till en mycket allvarlig sjöolycka.

Ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare

Rikard Sahl

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 augusti 2018