Händelsedatum:

S-154/17

ATLANTIC – grundstötning utanför Oskarshamn

På resa från Visby grundstötte fartyget söder om Oskarshamn, Kalmar län. Fartyget fick skador och var i behov av bogsering samt assistans från land. Ingen person skadades.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Dennis Dahlberg

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 mars 2019