Händelsedatum:

S-33.21-6667/86

Tankfartyget Thuntank 5:s grundstötning vid Gråsjälsbådan utanför Gävle

Tankfartyget Thuntank 5 var på ingående mot Gävle då det grundstötte vid sydostspetsen av Gråsjälsbådan innanför Eggegrund i Gävlebukten. Lasten bestod av 5000 ton tung eldningsolja, varav ca 130-160 M/ton beräknas ha kommit loss i sjön. Fartygets bottenskador blev omfattande, men inga personskador inträffade.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 februari 2019