Händelsedatum:

S-190/19

Mycket allvarlig sjöolycka på Rindö

Ett arbetsfartyg var kopplat till en pråm. Ekipaget var förtöjt på Rindö där befälhavaren, som var ensam ombord, arbetade med lastning. I samband med lastningen kom pråmens kran i rörelse och befälhavaren klämdes mellan kranen och en lastmaskinsskopa. Befälhavaren omkom.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Jörgen Zachau

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2020