Händelsedatum:

S-42/20

Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka med en lotsbåt i Brofjorden, Bohuslän

Lotsbåten PILOT 740, SEFG, var på väg tillbaka till Brofjorden efter bordningsuppdrag. Det var grov akterlig sjö när lotsbåten plötsligt dök ned i en vågdal och skar cirka 90 grader ur kurs och fick kraftig slagsida åt styrbord. Då lotsbåtens för försvann ned under vattenytan gick framfarten hastigt ned till nästan noll. När lotsbåten rätat upp sig något gav befälhavaren mer gas och styrbordsroder för att komma ur situationen.

Samtliga ombord klarade sig utan skador. Lotsbåten fick dock materiella skador samt vatteninträngning i maskinrummet.

Ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare

Daniel Söderman

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2021