Händelsedatum:

S-308/21

Mycket allvarlig sjöolycka i Bornholmsgattet

Händelsen utreds gemensamt av haverikommissionerna i Storbritannien och Danmark.

Fraktfartyget SCOT CARRIER, registrerat i Storbritannien, och fraktfartyget KARIN HØJ, registrerat i Danmark, kolliderade med varandra. Kollisionen inträffade mellan Bornholm och Sandhammaren i Skåne. En besättningsman på det danska fartyget omkom och en saknas.

Sverige har bistått i utredningsarbetet.

Svensk ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare i Sverige

Tomas Ojala

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 oktober 2023