Händelsedatum:

J-4/24

Urspårning med det olastade malmtåget 9915 på Malmbanan

Den 24 februari 2024 spårade ett godståg ur på Malmbanan vid Vassijaure driftplats. Inga personskador uppstod men däremot skador på fordon och infrastruktur.

Tåget bestod av två lok och 68 olastade malmvagnar på väg från Narvik till Kiruna.

De undersökningar som har gjorts på plats tyder på att tåget stod stilla i väntan på snöröjning som skedde inne på driftplatsen. Begränsade förflyttningar skedde framåt mot den signal som signalerade ”stopp”. Vädret var blåsigt och temperaturen runt noll grader. Under den långsamma förflyttning som skedde genom en vänsterkurva synes några hjul ha spårat ur åt vänster. Under den fortsatta färden som varade i cirka 1,5 kilometer skadades slipers, en kontaktledningsstolpe och det uppstod även skador på växeln in till mötesspåret i Vassijaure.

Vid driftplatsen passerade de urspårade hjulaxlarna på plattformen till vänster i färdriktningen, varvid urspårningen förvärrades och flera vagnar trycktes ur spåret, varefter tåget nödbromsades. När tåget stannat var sju av vagnarna urspårade.

SHK har undersökt olycksplatsen, LKAB Malmtrafik AB har bärgat tåget och Trafikverket har återställt infrastrukturen. Trafiken kunde åter släppas på den 6 mars.

SHK:s utredningsarbete fortsätter.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Mikael Hillbo

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024