Händelsedatum:

L-28/12

Allvarligt tillbud med luftfartygen SE-IOZ samt SE-LTH nordost om Stockholm/Skavsta

Allvarligt tillbud med luftfartygen SE-IOZ samt SE-LTH nordost om Stockholm/Skavsta flygplats i Södermanlands län.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016