Händelsedatum:

L-63/10

Allvarligt tillbud med luftfartyget SE-DFY på Tarbes Pyrénées Airport, Frankrike

Allvarligt tillbud med luftfartyget SE-DFY på Tarbes Pyrénées Airport, Frankrike

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2018