Händelsedatum:

L-13/07

Olycka med flygplanet SE-FRP på sjön Långhalsen

Olycka med flygplanet SE-FRP på sjön Långhalsen, Vrena, NV Nyköping, D län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2015