Händelsedatum:

L-55/10

Olycka med flygplanet SE-IEU på Falköping/Ålleberg flygplats

Olycka med flygplanet SE-IEU på Falköping/Ålleberg flygplats, O län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016