Händelsedatum:

L-111/00

Olycka med ultralätta triken SE-YRB på Bjursele flygstråk

Olycka med SE-YRB, en ultralätt Trike av typ Pegasus Quantum 15 på Bjursele flygstråk, AC län.

Ordförande

Sven-Erik Sigfridsson

Utredningsledare

Monica J Wismar, Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2015