Händelsedatum:

L-94/99

Tillbud med flygplanet SE-DPA under inflygning till Skellefteå flygplats

Tillbud med flygplanet SE-DPA, en Boeing 737-300 under inflygning till Skellefteå flygplats, AC län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 februari 2019