Händelsedatum:

L-85/11

Tillbud med luftfartyget HA-LPB på Skavsta flygplats

Tillbud med luftfartyget HA-LPB på Skavsta flygplats, Södermanlands Län.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016