Händelsedatum:

L-140/14

Tekniskt fel under flygning med helikopter vid Umeå flygplats

När Sjöfartsverkets räddningshelikopter (SE-JRH) flög in mot sin hemmabas på Umeå flygplats tändes felindikeringen för stjärtrotorns avisningssystem ”FIPS Tailrotor”. Efter landning konstaterade man att slipringen hade lossnat från sitt bultade fäste och hölls bara fast av kablaget.

Slipringen sitter monterad mellan stjärtrotorväxeln och stjärtrotorn i anslutning till stjärtrotorn med en fast och en rörlig del. Delarna har till uppgift att överföra elektrisk matning till avisningssystemet.

Hade slipringen kommit i kontakt med stjärtrotorn hade händelsen med hög sannolikhet utvecklat sig till en olycka. Haverikommissionen har därför bedömt händelsen som ett allvarligt tillbud.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Stefan Carneros

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2017