Händelsedatum:

L-147/14

Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen Jetstream 31 på Stockholm/Arlanda flygplats

Under flygning med ett flygplan från AS Avies (registreringsbeteckning ES PJA) uppmärksammade besättningen att hydraultrycket minskade. Inför landningen på Arlanda fick landningsställ och klaffar fällas ut för hand med det manuella nödsystemet.

Vid landning var bromsförmågan begränsad och noshjulsstyrningen ur funktion. Inga ytterligare skador uppkom vid landningen. Ingen person skadades vid tillbudet.


Ordförande

Hans Ytterberg

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016