Händelsedatum:

L-101/16

Allvarligt tillbud vid Malmö flygplats med ett flygplan av typen AVRO 146-RJ100 (SE-DSP)

Efter start från Malmö flygplats aktiverades flygplanets stallvarningssystem (stick shaker och stick pusher). Efter att besättningen gått igenom nödchecklistan samt avaktiverat stick shaker och stick pusher funktionerna återvände flygplanet till Malmö för en normal landning.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Tony Arvidsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 september 2017