Händelsedatum:

L-73/17

Olycka med flygplanet SE-MIO på Troslanda/Trosa flygplats

I samband med landning av ett flygplan av typen Diamond DA40 kom flygplanet att gira av banan. Flygplanet hamnade till slut i ett dike och fick strukturella skador.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Johan Nikolaou

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2018