Händelsedatum:

L-44/91

Olycka med motorsegelflygplan SE-UAO, typ Grob G 109 B, på Falköpings flygplats, R län

Under skolflygning med motorsegelflygplan SE-UAO blev eleven flygsjuk varpå läraren övertog manövreringen. Landningen på Falköpings flygplats blev ofokuserad för läraren då han koncentrerade sig mer på eleven än på att flyga. Med högra vingspetsen i marken slog flygplanet ned på landstället och skadades ytterligare under fortsatt kaning och passage av ett dike innan det stannade.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2018