Händelsedatum:

L-25/93

Olycka med helikopter SE-HHD, typ Hughes 269C, på Skå-Edeby flygplats i B län

Under skolflygning med helikopter SE-HHD avsåg läraren att demonstrera autorotation för sin elev på Skå-Edeby flygplats. Sjunkhastigheten vid sättningen blev för hög, varpå en studs uppstod följt av skrammel och vibrationer. Ett av huvudrotorbladen hade kolliderat med stjärtbommen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 januari 2019