Händelsedatum:

L-37/93

Olycka med segelflygplan SE-TAY, typ Scheibe Bergfalke II, på Stöde flygfält, Y län

Under inflygning med segelflygplan SE-TAY mot Stöde flygfält blev farten något för låg på sista delen av finalen. Planet vek sig på två och en halv meters höjd då motvinden avtog. Vänster vinge skadades och skidan trycktes in.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2019