Händelsedatum:

L-16/95

Olycka med flygplanet OY-GAS efter start från Höganäs flygplats, M län

Flygplanet OY-GAS hade tankats fullt på Höganäs flygplats och startade för återflygning till Danmark med tre passagerare. Föraren upplevde att motoreffekten minskade efter lättningen. Efter en studs på banan girade flygplanet på låg höjd och slog slutligen ner på en parkeringsplats. De ombordvarande kunde själva lämna flygplanet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2019