Händelsedatum:

L-60/19

Allvarligt tillbud (avåkning i sida) vid start från Linköping/Saab flygplats

Ett luftfartyg av typen Saab 2000, opererat av Saab AB, startade från Linköping. I samband med starten girade flygplanet åt vänster och det vänstra huvudstället passerade ut över bankanten och körde över ett bankantsljus innan luftfartyget styrdes tillbaka till korrekt position på banan. Starten avbröts och flygplanet taxade tillbaka, varefter en ny start genomfördes. Flygplanet flög därefter som planerat till Göteborg. Efter landningen uppmärksammades att ett däck på det vänstra huvudstället skadats vid avåkningen och därför fick bytas.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Gideon Singer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 december 2019