Händelsedatum:

L-48/20

Olycka med ett flygplan av typen SOCATA-TB10 på Visby flygplats

Efter landning och strax innan flygplanet, SE-IMY, skulle parkeras upptäckte piloten rök och eld som slog upp mot vänster vinge. Flygplanet evakuerades och elden släcktes delvis av piloten med hjälp av brandsläckare. Räddningstjänsten kom sedan till platsen och släckte elden fullständigt. Till följd av branden fick flygplanet strukturella skador på vänster vinge.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Tony Arvidsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 maj 2021