Händelsedatum:

L-53/20

Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen Piper PA-28 på Göteborg/Säves flygplats

Ett flygplan med registreringsbeteckning SE-KIU gick in för landning till Säves flygplats. Piloten hade föranmält sitt besök och fick tillstånd av flygtrafikledningen att landa på bana 01.

Den första delen av bana 01 är avstängd och ingår inte i längre i flygplatsens bansystem. Banan är markerad med vita kryss och ett staket skiljer den från den del av rullbanan som fortfarande används som landningsbana. Den avstängda bandelen används numera för biltester.

Flygplanet landade på den avstängda bandelen, dvs. före det som numera utgör bana 01. Det fanns inga personer på banan och piloten lyckades bromsa innan flygplanet nådde fram till det staket som skiljer den avstängda bandelen från bana 01.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Gideon Singer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2022