Händelsedatum:

L-66/20

Olycka med segelflygplan vid Örebro flygplats, Örebro län

Ett segelflygplan av modellen ARCUS M med registreringsbeteckningen SE-UYA havererade norr om Örebro flygplats under inflygning till segelflygstråket. En av de två ombordvarande skadades allvarligt

Ordförande

John Ahlberk

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 april 2021