Händelsedatum:

M-6/23

Kollisionstillbud mellan tre SK 60 vid LSS flygskolan i Linköping

Vid en luftstridsövning med tre flygplan av typen SK 60 vid LSS flygskolan i Linköping inträffade ett kollisionstillbud.

Ordförande

Kristina Börjevik Kovaniemi

Utredningsledare

Gideon Singer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2023