Händelsedatum:

S-39/17

Grundstötning med lastfartyget STERNÖ i Göta Älv

Lastfartyget STERNÖ, lastat med spannmål, var på väg söderut i Göta Älv. Under natten till den 24 februari 2017 grundstötte fartyget i närheten av Ströms sluss i Lilla Edet. Trots att fartyget tog in vatten kunde det manövreras in till ledverket vid sidan av farleden. Fartyget fick kraftig slagsida och sjönk. Inga personer skadades vid händelsen.

SHK har inlett en utredning av händelsen.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Mikael Sjölund

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 augusti 2020