Händelsedatum:

S-148/18

MAKASSAR HIGHWAY - Grundstötning utanför Västervik

På resa från Cuxhaven till Södertälje grundstötte biltransportfartyget MAKASSAR HIGHWAY utanför Västervik. Fartyget fick stora strukturella skador.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Jörgen Zachau

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2019