Händelsedatum:

S-168/18

LOKE – förlisning utanför Vaxholm

Under bogsering av en pråm spolade svall från ett passerande fartyg över pråmen och fick den att kantra. Den sjunkande pråmen drog sedan ned bogserbåten. De två besättningsmännen kunde lämna båten och räddades av närliggande fartyg.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Mikael Sjölund

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2019