Händelsedatum:

S-245/18

MARIE III – Grundstötning utanför Lysekil, Västra Götalands län

På väg till hamn efter sillfiske grundstötte MARIE III utanför Lysekil. Fartyget tog snabbt in vatten och besättningen beslutade att överge fartyget. Tre av besättningsmännen tog sig i land på ön som fartyget gått på, medan den fjärde besättningsmannen tog sig ombord på en annan båt som deltagit i fisket. Inga personskador uppstod.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Jörgen Zachau

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2019