Händelsedatum:

S-98/19

Allvarlig sjöolycka med svenskflaggade roro-passagerarfartyget PETER PAN mellan Rostock och Travemünde den 9 juli 2019

En explosion och brand i maskinrum den 9 juli 2019 på det svenskflaggade roro-passagerarfartyget PETER PAN mellan Rostock och Travemünde gjorde att fartyget blev manöverodugligt och behövde bogseras till hamn.

Ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare

Jörgen Zachau

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 november 2020