Händelsedatum:

S-50/21

Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka vid sammanstötning mellan en roro-färja och en bogserbåt i Stillerydshamnen, Karlshamn

I samband med att fartyget FINLANDIA SEAWAYS skulle lägga till i Stillerydshamnen, Karlshamn, törnade akterdelen av fartyget emot bogserbåten ATLE som utgjorde en del av ett mudderverksekipage som utförde arbete i hamnen. Sammanstötningen medförde att styrhytten på bogserbåten slets bort. En besättningsman som befann sig i bogserbåtens maskinrum vid sammanstötningen lyckades ta sig upp ur maskinrummet utan skador.

Ordförande

Jenny Ferm

Utredningsledare

Björn Ramstedt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022