Händelsedatum:

S-206/21

Mycket allvarlig sjöolycka med fartyget SEAWORKER i Karlskrona skärgård

Under en färd från Utklippan till Karlskrona gick en 13 meter lång arbetsbåt hårt på grund vid Bredbådan i Karlskrona skärgård. De två besättningsmännen fick räddas från fartyget med helikopter. Fartyget kunde bärgas först efter flera dagar och hade då slagits sönder mot grundet.


Ordförande

John Ahlberk

Utredningsledare

Daniel Söderman

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2022