Händelsedatum:

S-199/23

Grundstötning i norra Hanöbukten

Fartyget MARCO POLO var på från Trelleborg till Karlshamn när det grundstötte i fart av 17 knop i norra Hanöbukten. Ett större oljeutsläpp inträffade i samband med grundstötningen. Mot bakgrund av oljeutsläppets storlek och dess påverkan på miljön bedöms händelsen som en mycket allvarlig sjöolycka.

Ordförande

Kristina Börjevik Kovaniemi

Utredningsledare

Björn Ramstedt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023