Gå till innehåll

Militärt

SHK utreder sedan 1990 alla slags militära olyckor och tillbud. Försvarsmakten är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet.

SHK utreder händelser som har inträffat i Sverige. En händelse som har inträffat utomlands utreds om den berör ett svenskt militärt fartyg. Om den berör ett svenskt militärt luftfartyg utreds den av SHK om annat inte följer av en internationell överenskommelse. Andra militära händelser utomlands utreds inte av SHK.

Militära händelser utreds enligt samma principer som gäller för motsvarande civila händelser.

Se vidare Militära olyckor - Internationellt

Styrande författningar

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Försvarsmakten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik

SHK för ingen samlad statistik över militära händelser. För frågor om sådan statistik kontakta Försvarsmakten - Högkvarteret.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024