Gå till innehåll

Internationella militära händelser

SHK utreder händelser med svenska militära fartyg både i Sverige och utomlands. Händelser med svenska militära luftfartyg utreds om de inträffar i Sverige. Utomlands utreds de om inte annat följer av en internationell överenskommelse.

SHK utreder också händelser med utländska militära luftfartyg i Sverige. Däremot utreds inte sådana händelser med utländska militära fartyg.

Militära olyckor och allvarliga tillbud utomlands som inte rör ett fartyg eller ett luftfartyg, t.ex. olyckor med markfordon, vådaskjutningar eller sprängämnesolyckor, utreds inte av SHK.

Såväl internationella rättsliga principer som säkerhetsmässiga eller praktiska faktorer kan göra att det i realiteten inte går att genomföra en utredning av en militär händelse utomlands, även om det annars följer av svenska regler att SHK ska genomföra en utredning.

Internationella överenskommelser

Några allmänt tillämpliga överenskommelser som omfattar Sverige finns inte när det gäller utredningar av militära händelser. Däremot förekommer det att Sveriges regering träffar en överenskommelse, t.ex. i form av ett s.k. Memorandum of Understanding, med något annat lands regering om hur militära händelser som berör båda länder ska utredas. Innehållet i en sådan överenskommelse kan leda till att SHK inte genomför någon utredning när myndigheten annars skulle ha gjort det.

Länkar

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2023