Gå till innehåll

Övriga händelser

SHK utreder sedan 1990 även allvarliga olyckor och tillbud inom vägtrafiken, liksom alla andra slags allvarliga olyckor och tillbud.

Övriga olyckor och tillbud kan handla om gruvdrift, bränder, ras, farliga utsläpp, kärnteknisk och medicinteknisk verksamhet, m.m. Transportstyrelsen är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet för vägtrafiken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fungerar som säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet inom ett flertal andra områden. Andra tillsynsmyndigheter är t.ex. Trafikverket, Boverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen. Även länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter på många områden.

Inom områdena vägtrafik och övriga allvarliga olyckor och tillbud genomför SHK utredningar bara i Sverige. Som huvudregel utreder SHK bara vägtrafikhändelser som berör yrkesmässig trafik.

SHK ska utreda olyckor och tillbud om:

  • flera människor har omkommit eller skadats allvarligt,
  • omfattande skador har uppstått på egendom eller i miljön, eller
  • om det förelegat en allvarlig fara för att en sådan allvarlig olycka skulle inträffa.

Dessutom krävs att SHK bedömer att en utredning kan leda till betydande säkerhetsvinster.

SHK får även utreda:

  • mindre allvarliga händelser om det är påkallat från säkerhetssynpunkt.

Se vidare Vägtrafik och övriga olyckor - Internationellt

Styrande författningar

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik

SHK för ingen samlad statistik över olyckor och tillbud. Denna typ av information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Statistik om vägtrafikolyckor finns hos Transportstyrelsen.

Information om vägtrafik finns också hos Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Vidare är myndigheten Trafikanalys också ansvarig för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024