Händelsedatum:

L-117/11

Personskada av roterande propeller med flygplanet SE-EMB, Borås-Viareds flygplats

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016