Händelsedatum:

L-22/18

Olycka med ett flygplan av typen Piper PA-28-181 på ön Järkö, Blekinge län

Olycka i samband med nödlandning på en liten ö efter att flygplanets motor stannat. Flygplanet fick omfattande strukturella skador, men ingen person skadades.

Ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare

Gideon Singer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 januari 2020