Händelsedatum:

L-53/19

Olycka på Varberg/Getterön flygplats med ett motorsegelflygplan av modellen Scheibe-SF25C

Flygplanet drabbades enligt uppgift av motorbortfall kort efter start varpå det slog i marken. De två ombordvarande skadades och fick föras till sjukhus med ambulans. Flygplanet fick mycket omfattande skador.

Ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare

Tony Arvidsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2020