Händelsedatum:

L-41/24

Olycka med varmluftsballongen SE-ZIX öster om Vadstena

Under en ballongflygning med tolv personer ombord kom hastigheten över marken att bli högre än avsett och ett antal landningsförsök genomfördes.

Under det första landningsförsöket fick ballongen hård markkontakt och en av passagerarna bröt sin ena arm, vilket i det här sammanhanget betraktas som en allvarlig skada. Efter markkontakten genomfördes ett omdrag.

Vid den slutliga landningen blev det även här en hård markkontakt och korgen studsade några gånger innan den släpades en bit och stannade i ett djupt dike.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Mats Trense

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024