Händelsedatum:

S-215/14

Närsituation mellan fiskefartyg och ro-ro-passagerarfartyg utanför Strömstad

I farleden ut från Strömstad inträffade en närsituation mellan det ingående fiskefartyget TITANIA, och ro-ro-passagerarfartyget BOHUS, som var på utgående.

BOHUS låg långt ute på babords sida i farleden och trots försök till undanmanöver passerade fartygen varandra på ett avstånd av bara något tiotal meter.

Haverikommission har bedömt händelsen som ett tillbud till en mycket allvarlig sjöolycka.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Jörgen Zachau

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2017