Händelsedatum:

S-194/14

NOSSAN – Grundstötning i Trollhätte kanal

Under färd på Trollhätte kanal på resa mot Gruvön gick styckegodsfartyget NOSSAN:s huvudmaskin ner i varvtal till tomgång. Detta medförde att fartyget miste sin styrförmåga eftersom propellervattnet i princip upphörde.

Fartyget grundstötte därefter vid Stallbackabron och fick en reva på 4 x 1 meter under vattenlinjen, vilket fick till följd att fartyget tog in vatten och efter förtöjning vid brons ledverk, sjönk fartyget och sjönk till botten

Haverikommissionen har bedömt händelsen som en mycket allvarlig sjöolycka.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Rikard Sahl

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2018