Händelsedatum:

S-174/15

Brand ombord på bogserfartyget ZEUS

Utredningen leds av: Polen

Den 23 september 2015 utbröt en brand ombord på det polska bogserfartyget ZEUS som låg vid kaj I Sölvesborgs hamn. Fartyget hade en besättning bestående av sju personer, varav fyra omkom i branden. Statens haverikommission har beslutat att utreda olyckan och har kommit överens med sin polska motsvarighet, State Commission on Maritime Accident Investigation, att den polska myndigheten ska leda utredningen.

Svensk ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare i Sverige

Jörgen Zachau

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2017