Händelsedatum:

S-56/16

Man över bord från lastfartyget NORDIC STANI i Ålands hav

En besättningsman på lastfartyget NORDIC STANI föll över bord, sannolikt vid arbete på en lejdare på fartyget. Händelsen inträffade den 9 april 2016. Mannen har inte återfunnits och antas vara omkommen.

Ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare

Jörgen Zachau

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2017