Händelsedatum:

S-116/21

Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län

Den 31 maj 2021 uppstod en brand på fartyget SALAR som låg förtöjt i Landskrona hamn. Branden uppstod under lastning av ett parti metallavfall. Branden var svårsläckt med kraftig rökutveckling och arbetet med att släcka branden pågick i ca tolv timmar. Branden orsakade inte några allvarliga skador på fartyget. Inte heller uppstod några personskador.


Ordförande

Kristina Börjevik Kovaniemi

Utredningsledare

Tomas Ojala

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2022