Händelsedatum:

S-244/22

Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka i samband med lastning i Trelleborgs hamn

En matros klämdes mellan två lastbilar i samband med lastning i Trelleborgs hamn. Matrosen skadades allvarligt.

Ordförande

Kristina Börjevik Kovaniemi

Utredningsledare

Per Jakobsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 september 2023