Gå till innehåll

Luftfart

SHK utreder olyckor och allvarliga tillbud inom civil luftfart sedan 1978. Transportstyrelsen är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet.

SHK utreder händelser som har inträffat i Sverige. SHK utreder dessutom händelser som har inträffat utomlands, om händelsen berör ett svenskt luftfartyg och annat inte följer av en internationell överenskommelse. Av sådana överenskommelser följer dock att flygolyckor i allmänhet utreds av den stat där olyckan inträffat.

En flygolycka ska utredas om

  • någon människa har omkommit eller skadats allvarligt,
  • luftfartyget eller annan egendom har fått betydande skador,
  • omfattande skador har uppstått i miljön, eller
  • luftfartyget har försvunnit vid flygning eller är oåtkomligt.

Ett tillbud till en olycka ska utredas om

  • det har inneburit allvarlig fara för en olycka,
  • det tyder på väsentliga fel hos luftfartyget, eller
  • det tyder på andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.

SHK får även utreda

  • mindre allvarliga olyckor och tillbud om det är motiverat från säkerhetssynpunkt.

Styrande författningar

Utredning av civila luftfartshändelser regleras i huvudsak av EU-förordningen nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart. EU-förordningen bygger i stor utsträckning på bilaga 13 ("Annex 13") till 1944 års Chicagokonvention om internationell civil luftfart. Annex 13 innehåller internationella standarder och rekommenderade metoder för utredning av olyckor och tillbud inom den civila luftfarten.

Se vidare Civil luftfart - Internationellt

SHK:s utredningsverksamhet styrs också av

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar

EU-förordningen nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Annex 13 Pdf, 339.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik

SHK för ingen samlad statistik över olyckor och tillbud inom civil luftfart. För information om flygsäkerhetsstatistik, hänvisar vi till Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024